Liberty Mutual Insurance dapat kelulusan Kementerian Kewangan ambil alih AmGeneral

Melaysiakini.com

Wednesday, 29 June 2022

PETALING JAYA: Liberty Insurance Berhad (LIB), sebuah syarikat subsidiari Liberty Mutual Insurance (Liberty), telah menerima kelulusan daripada Menteri Kewangan untuk mengambil alih AmGeneral Insurance Berhad (AmGeneral). Setakat hari ini, AmGeneral dimiliki oleh AmBank Group (AmBank) sebanyak 51 peratus dan 49 peratus lagi dimiliki oleh Insurance Australia Group (IAG). 

 

Read the full article here


Print