Liberty Insurance Mentakrifkan Pemberian Hadiah Krismas Dengan Mempromosikan Pemberian Insurans

Liberty Insurance mentakrifkan pemberian hadiah Krismas dengan mempromosikan pemberian insurans

Tradisi pemberian hadiah identik dengan Krismas. Ini sangat penting bagi pemberi dan penerima. Dikatakan ada banyak kegembiraan dalam memberi seperti menerima – terutama pada saat memerlukan seperti ini.

Tahun ini adalah peluang bagi kita untuk melihat semula pemberian hadiah dan melihat bagaimana kita dapat menjadikannya lebih bermakna bagi orang yang kita sayangi dan mereka yang sangat memerlukan. Hadiah yang tidak ternilai yang berkekalan – seperti pemberian perlindungan kewangan dan kesihatan, insurans adalah keinginan senyap yang sempurna dalam senarai keinginan orang yang anda sayangi yang tidak begitu berjaya dalam senarai Santa. Namun mungkin ia adalah yang paling penting dalam senarai. Kenapa?...

Read the full article on kitastory.com


Print