Implementation of Service Tax

IMPORTANT NOTICE

Following the recent announcement by the Ministry of Finance to introduce Service Tax, Liberty Insurance Berhad will begin to collect the 6% Service Tax from 1 September 2018, being the implementation date of the Service Tax under the Service Tax Act 2018. You may refer to the website of the Royal Malaysian Customs Department for further information.

NOTIS PENTING

Berikutan pengumuman baru-baru ini oleh Kementerian Kewangan untuk memperkenalkan Cukai Perkhidmatan, Liberty Insurance Berhad akan mula mengutip Cukai Perkhidmatan 6% mulai 1 September 2018, iaitu tarikh pelaksanaan Cukai Perkhidmatan di bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Anda boleh merujuk kepada laman web Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk maklumat lanjut.

Print