Liberalisation of Motor Insurance / Takaful

Latest News Hits: 259532

Bahasa Malaysia

Pemandu Yang Berhemah

Pengguna Yang Bijak

Pemilik Kenderaan Yang Bertanggungjawab

 

English

Be a Safe Driver

Be a Smart Consumer

Be a Responsible Car Owner

 

Chinese

担当您的角色 成为安全的驾驶者

担当您的角色 成为精明的消费者

担当您的角色 成为负责任的车

Print